Olbido

No és el dolor, ni la pena, ni la pèrdua. És l'oblit d'un mateix la font d'on neix aquesta minúscula peça de dansa.

!! information only available in catalan

Dansa: Natàlia Espinet
Text: Extractes de El libro del desasosiego de F. Pessoa
Música: Milo de Trilok Gurtu