Olbido

No és el dolor, ni la pena, ni la pèrdua. És l'oblit d'un mateix la font d'on neix aquesta minúscula peça de dansa.

Dansa: Natàlia Espinet
Text: Extractes de El libro del desasosiego de F. Pessoa
Música: Milo de Trilok Gurtu