Cristóbal Pera

Catedràtic de cirurgia, professor emèrit de la Universitat de Barcelona, Membre d'Honor del Royal College of Surgeons of England, Membre d'Honor de l'Association of Surgeons of Great Britain and Ireland. Ha estat degà de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona, president de la Societat Catalana de Cirurgia, president de la Comisión Nacional de la Especialidad de Cirugía General y del Aparato Digestivo i president del Comitè Consultiu per a la Formació dels Metges de la Unió Europea. Les seves publicacions científiques són molt nombroses. En destaca una monografia titulada Fundamentos biológicos de la Cirugía (1971), un text en tres volums per a la formació de pregrau en cirurgia (Cirugía, Fundamentos, indicaciones y opciones técnicas, Ed. Masson, Barcelona) amb diverses edicions i el llibre El cuerpo herido, Un Diccionario filosófico de la Cirugía, publicat per El Acantilado (Barcelona, 2003), amb pròleg d'Emilio Lledó. Recentment ha ingressat a l'Ordre Civil de Sanitat, amb la categoria de Encomienda con Placa. Com a professor emèrit, ha impartit varis cursos d'humanitats mèdiques a la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona.