Porta 37

PROGRAMA

Nicotina - Alquitrán: ???

Cia Andrés Corchero / Rosa Muñoz: Sospirs

Selene / Lux Dans: Transparencia

Jordi Teixidor / Ona Mestres: Ambra

7, 8 i 9 de gener 1999
Sala Beckett

Diseny postal: Mont Marsà