Micro ficciones

Masu Fajardo ha estat una de les creadores emergents que hem seguit amb més proximitat en els darrers anys. Amb ella vam establir un Espai Cómode al 2007 per la primera fase de recerca de seu projecte Micro ficciones, que implica una profunda reflexió sobre la imatge, la construcció de significants, la presència i la desaparició. La tercera entrega es va presentar dintre de la programació del IN – special edition en el marc del festival LP'09. L'espai còmode actual li permetrà cobrir les despeses de mobilitat -per a ella i el material escènic amb el que treballa- en la realització de residències artístiques i moments de presentació obtinguts per la creadora canaria a diferents espais nacionals i internacionals.

Recentment ha publicat un blog en el que es pot fer un seguiment del projecte, http://microficciones.blogspot.com

Un projecte de Masu Fajardo