Porta 43

PROGRAMA

Guta Hedewig Dance (N.Y.)
Opera Stories
Facing North or Northeast
Red Queens trapped

Cia I.A.E.O (València)
Pesc…ados

Xevi Dorca (BCN)
Quant m'estimes?

Jeremy Nelson / Luis Lara (N.Y.)
Morphylactic

19, 20 i 21 d'octubre 2000
Sala Beckett

Diseny postal: Jordi Pinós
Fotografía postal: Ros Ribas