La Porta__casa

Al 2010 La Porta té accés a una nova seu amb superfície suficient com per acollir les nostres oficines, una zona d'arxiu i consulta, zona social i un espai de treball propi.

Disposar per primera vegada d'un centre físic ha significat l'inici d'una nova etapa ja que ens permet obrir noves línies d'actuació i investigar altres marcs relacionals possibles amb els creadors i les seves pràctiques, com està succeint dintre del projecte ocupacions, així com aprofundir en els acompanyaments artístics que es duen a terme en projectes ja existents, com ara els espais còmodes, 3 processos de creació i els sweet.

En realitat estem apuntant en la direcció d'un centre d'experimentació en practiques performatives avançades. Un projecte que, més enllà de la gestió d'horaris d'assaig, equipaments i recursos, implica la disponibilitat de temps i espai per al encontre, l'intercanvi i la confrontació, temps per fer atenció i seguiment de les trajectòries.

Espais mentals que afavoreixen la reflexió i el pensament crític al voltant de les pràctiques artístiques, la transmissió de metodologies, els models de producció i els mecanismes de difusió. Un centre capaç de seguir proposant nous dispositius de connexió i trobada amb la necessària mirada del públic.

 

 

CARACTERÍSTIQUES DE L'ESPAI – EQUIPAMENT

Es tracta d'un espai de treball que pot acollir activitats puntuals amb diferents graus de visibilitat pública: tallers, encontres i seminaris, presentacions informals de processos i obres, generalment vinculats als espais còmodes, o prat de la programació dels cicles temàtics y del festival LP.

- Una nau diàfana de 140 m2 amb sostres alts, muntacàrregues i sortida d'emergència.

- Tarima de fusta flotant..

- Il·luminació: el local disposa únicament d'una llum de treball general per la potència contractada i l'estructura de la coberta permet llogar i penjar un mínim de material de llums en els casos que sigui necessari.

- So: taula de mescles, equip d'amplificació, subwoofer, lector de CD i micròfon.

-Projector de vídeo..

L'espai es susceptible de ser llogat puntualment, sempre supeditat a les necessitats d'horaris d'us dels projectes propis de la casa. Per a més informació de les condicions i disponibilitat, contactar directament amb les nostres oficines.

 

ARXIU

En els prop de 20 anys d'existència de La Porta s'ha anat generat un important arxiu amb diversos materials (cintes vídeo, DVD, fotografies, gravacions àudio, publicacions i llibres especialitzats), tant de propostes que ens arriben per formar part de les nostres programacions com gravacions i registres documentals de les activitats i projectes generats per La Porta.

Un arxiu que recull i dona testimoni d'una bona part de l'història de la creació escènica contemporània en les darreres dues dècades, tant nacional como internacional, i que està obert a consulta per professionals, estudiosos i públic interessat. Imprescindible cita prèvia.