intro OCUPACIONS

ARTISTES OCUPACIONS 2012

Sergi Ocupaciones intro foto aserejé cuadrada   Itxaso_Corral_image   Navarone_image    Patricia Ocupaciones intro foto    María Ocupaciones intro foto

Sergi Fäustino / Itxaso Corral / Navarone / Patricia Caballero / María Vera

OCUPACIONS sorgeix a partir de les possibles formes de funcionament, existència, obertura i disponibilitat de l'espai de La Porta. Es tracta d'un marc relativament mal·leable, amb bases i ritmes que es van enfilant des de la persistència, sotmetent-se a una avaluació i evolució contínua.

Des de Ocupacions, tractem d'esmicolar certes dicotomies (íntim-públic; comú-individual; vida-treball); elaborant, juntament amb un grup d'artistes , unes eines, estratègies, armes, conceptes i recursos per a la investigació, el desenvolupament i la transmissió de les seves pràctiques artístiques, relacionals, pedagògiques…

Es proveeix com un camp de proves específic, en el qual poder revisar, remoure i re-estructurar la fenomenologia dels patrons econòmics, laborals, cognitius, de convivència i visibilitat habituals.

Amb l'afinitat, la cura, el compromís i la responsabilitat com a guies, construïm i ocupem un espai versàtil, on es possibilita el trànsit i la confluència de pràctiques, afectes i reflexions i on pot obrir-se i proliferar el camp d'acció, tant del creador, com de La Porta com a estructura.