3 PROCESSOS DE CREACIÓ

3 PROCESSOS DE CREACIÓ aposta per potenciar la circulació de metodologies i els espais de pràctica creativa, de manera especial entre els creadors emergents. El projecte s'ha dissenyat per acollir artistes que es troben a l'inici de la seva trajectòria, oferir als joves creadors les condicions mínimes necessàries per a desenvolupar una creació i un acompanyament especialitzat que cobreix totes les etapes del procés: conceptualització del projecte, assaigs, acompanyament artístic, assistència tècnica, moments de trobada i discussió, presentació pública.

3 processos de creació ofereix als creadors les següents condicions de treball:

- Cessió d'espai d'assaig durant dos mesos, sessions de quatre hores, entre tres i quatre dies a la setmana.

- Suport econòmic. Cada equip rep una quantitat ajustada, proporcional al nombre de membres implicats en el projecte, per facilitar la seva dedicació i concentració en el procés.

- Un coacher professional per cada projecte. Una persona amb experiència dintre del món de les arts escèniques, escollida per els propis creadors, els acompanya en el procés, qüestionant, confrontant i aconsellant en la pressa de decisions.

- Sessions de mostra i diàleg. Trobades conjuntes amb periodicitat setmanal, amb la participació dels creadors, els coachers, el coordinador i el responsable tècnic del projecte. Un espai per mostrar i compartir el que s'està treballant, donar peu a un diàleg, la circulació de punts de vista i rebre un feedback que ajudi a continuar desenvolupant les propostes. Puntualment les sessions s'obren a convidats externs al projecte.

- Jornades teòriques-pràctiques sobre il·luminació, àudio i vídeo. Un tècnic professional explica i introdueix els conceptes bàsic sobre l'apartat tècnic amb els que els creadors s'han de relacionar necessàriament de cara a presentar el treball en un espai escènic. Integrar dintre del procés aquest diàleg amb qüestions com la llum, la distribució espacial d'elements escènics o del públic, facilita enormement la pressa de decisions respecte a com encaixar la proposta en el marc d'una presentació pública, sigui aquesta més o menys convencional.

- Muntatge i presentació amb públic. S'organitzen dos moments de presentació amb públic. El primer al final dels dos mesos, una primera aproximació als resultats del procés per a la que es posa a la seva disposició una sala equipada, els serveis de personal professional i el temps suficient per plantejar possibles solucions de posada en escena. Les presentacions van seguides de converses obertes amb públic assistent. Posteriorment s'estableix un període de reflexió que ofereix als creadors la possibilitat d'agafar una certa perspectiva respecte al procés i continuar treballant sols, abans de tornar a presentar els treballs evolucionats i en condicions similars a les que es trobaran en els circuits de distribució habituals. 

- Documentació. S'ofereix a cada projecte la possibilitat d'obrir un blog dintre de la web de La Porta, per publicar materials i reflexions relacionats amb el procés. La Porta s'encarrega d'enregistrar les presentacions i facilitar als creadors copies del material com a eines de treball i la seva possible difusió. 

- Assessorament administratiu. Des de l'oficina de La Porta s'estableixen amb els creadors que ho sol·liciten sessions d'assessorament per la gestió dels projectes a nivell fiscal i laboral.