Marta Font

!! information only available in catalan

Estudia dansa contemporània a la Nau 18 de Girona, La Fàbrica i Area. Ballarina a la cia. Nau-18 a Desconstructura, a l'Institut d'Experimentació Teatral de la Universitat de Barcelona al muntatge Los Persas (Olimpiada Cultural), i a Dora Pineda (Transmarató/94).