Kjersti Muller-Sandsto

!! information only available in catalan

Formació clàssica a l'Opera noruega a Oslo. Després estudia  dansa contemporània a Amsterdam. Treballa amb l'Opera de Noruega i amb altres grups: K. Habbestad, Ivo Cramér, P.R. Thornses, M. Ihle, V. Saether, Zürich Tanztheater, 5x Tanz (I. Wolfe), Swiss Performance Company (E.M Häusler), Solo per la televisió a Canada.