WORKSHOP CTR, Composició en Temps Real

Impartit per Joao Fiadeiro, Cláudia Dias i Arnold Haberl

A qui va dirigit:

Ballarins, actors, artistes plàstics, visuals, teòrics, crítics... A totes aquelles persones que desitgin conèixer i aplicar la pràctica del mètode de Composició en Temps Real al seu propi procés creatiu.

Places limitades: 16 alumnes com a màxim

Descripció del Workshop:

Hi ha un gran nombre de preceptes que ja estan inscrits a la nostra memòria i la nostra cultura. Tots els noms estan ja preprogramats. Són aquests noms els que inhibeixen la nostra capacitat real d'improvisar. No es pot dir el que un vol, estàs més o menys obligat a reproduir un discurs estereotipat. Per això crec en la improvisació i lluito per la improvisació, però sempre amb el convenciment de que és impossible. Allà on es dóna la improvisació sóc incapaç de veure'm a mi mateix, sóc cec a mi mateix. I és això el que veuré, o més ben dit, el que jo no veuré. Són els altres els que ho poden veure.
Jacques Derrida, Unpublished interview, 1982

Des de 1997, van passar per les classes regulars i els workshops de Composició en Temps Real de RE.AL ballarins, actors, artistes plàstics, persones interessades en pensar sobre i per al cos, persones interessades en confrontar els seus mètodes de treball amb noves perspectives de composició i d'improvisació, persones simplement curioses... La complexa mescla de ritmes i interessos diferents és una de les fortes característiques d'aquestes trobades: compartir una pràctica sense la pretensió de crear una escola, sinó d'estimular la confrontació i els encreuaments de pensaments en col·lectiu.

Presentació del CTR:

IMAGINAR EL QUE ÉS ALLÀ

Com oferir en comptes de mostrar? Com revelar en comptes d'afirmar? Com trobar en comptes de buscar? I com trobar una qualitat documental en l'espai de representació? I quina posició és aquesta que em van donar, la de ser coreògraf? I quina posició és la de ser intèrpret? Quina és la jerarquia que subordina aquesta relació? Com fer-la més horitzontal sense caure en la fal·làcia del col·lectiu? I qui és aquest altre a qui ens dirigim en l'espai de representació? Som nosaltres mateixos? Si ho som, aleshores, com gestionem la paradoxa d'estar dins i fora del cos simultàniament? I l'espectador, aquell que és allà fora i ens mira? Com enfrontar-nos-hi en tant que testimoni i còmplice, en comptes de reduir-lo a un simple voyeur? I com transmetem una imatge, que ens apareix al cap, a l'espai i als cossos dels altres? I com aquella imatge arriba allà? I d'on prové?

Entre totes les preguntes (les que formulo aquí i les que queden per formular), aquesta darrera és la qüestió central. És cap a ella que tot es dirigeix i és d'ella que tot neix. La meva pràctica em diu que la majoria de les imatges que ens apareixen ja estan viciades des de l'inici. És per això que vaig dissenyar el mètode de Composició en Temps Real: per dedicar-nos a la tasca d'imaginar el que es troba allà. O més ben dit, el que no és allà. O millor encara, el que és allà, però que no veiem. Per arribar allà hem de descodificar les estratègies de representació que donem com a adquirides. I per què? Perquè els objectes i els pensaments que produïm i) no siguin simples reaccions a la por al buit, al desig d'agradar o de voler ser estimat (totes intencions legítimes, fins i tot humanes, però suïcides si pensem en l'art); ii) siguin el punt d'interacció i diàleg entre la nostra història personal i el moviment de la història col·lectiva (i no només un simple desfer-me del que penso, sento, crec, vull); i iii) no es limiten a confirmar el que ja sabem, obrint pistes per a noves preguntes.

João Fiadeiro, juny de 2008

Inscripcions:

Període de preinscripció: del 21 de juliol al 14 d'agost.

Preu del workshop: 120€

Si estàs interessat, envia un e-mail a produccion@laportabcn.com amb una biografia curta i una carta de motivació. Es farà una selecció de les candidatures rebudes i el resultat final es comunicarà via email.

Per fer efectiva la inscripció i reservar la teva plaça, serà imprescindible ingressar el  50% (60€) de la quota per transferència bancària al número de compte:
La Caixa 2100 3282 68 2200149798 (amb el teu nom + workshop CTR com a referència)

PER A DESCOBRIR EL TREBALL DESENVOLUPAT AL WORKSHOP CTR: www.ateliereal.blogspot.com

Amb la col·laboració de: La Caldera - C/ Torrent d'en Vidalet 43 - 08012 Barcelona

Del 29 de setembre al 3 d'octubre, de 15 a 20h a La Caldera