Transgedy

solo per l'Alessandro

Per què només una història i no milers d'històries? Perquè ja no queda res per simular i emmarcar, sinó que s'ha de sobrepassar tan àmpliament, meticulosament i ràpidament com sigui possible la narració i la seva memòria, que va de l'horror a la comicitat, de la constatació de la repetició de la mort a l'estat místic, de la informació a la meditació catastròfica, d'allò biològic a allò metafísic, passant, cabalísticament, per la burla, l'obscenitat i, evidentment, allò tràgic

-Philippe Sollers-, Présentation de Paradis, Éditions du Seuil, 1981

Sobtadament inspirat, un ballarí en crisis de creació es deixa transportar per un diàleg entre tres personatges shakespearians. Amb el vocabulari del seu cos i la intensitat de la seva identitat, encarna el diàleg tràgic fins al final en una lluita entre la impotència dels seus esforços i la necessitat d'atrapar el públic. Alessandro Bernardeschi encarna la tragèdia. Caterina Sagna crea per a ell una dansa nerviosa, una batalla contra les obsessions.  

Transgedy és una transacció entre diverses tragèdies. Per obtenir el nostre material de treball, hem realitzat un resum de diversos treballs transoceànics, anglesos, per ser exactes (Shakespeare), arribant a un acord entre aquests sense escrúpols ni culpa. Neix una figura, como en un trànsit, es transfigura deixant-se transitar per personatges transitoris amb els que s'identifica al màxim, transsubstanciant-se davant qualsevol estímul. La transferència té lloc a través de transicions i és transitiu que l'Alessandro sigui transitat per personatges d'ambdós sexes sense semblar mai transsexual. Un solo transitori, de vint-i-cinc minuts de durada, en el qual l'intèrpret s'entrega generosament i completament a un trànsit transversal entre gèneres, entre el ser i el semblar. Transparent en els recorreguts de l'emoció i vitalment tràgic en el seu sacrifici en l'espai transitable per excel•lència: el teatre.

Coreografia: Caterina Sagna
Intèrpret: Alessandro Bernardeschi
Coordinació general: Philippe Gladieux
Producció: Vif du sujet / SACD / Festival d'Avignon 2001
Producció executiva: Associazione Compagnia Caterina Sagna

http://www.caterinasagna.org