SUPER IS A CHOICE AND I CHOOSE TO BE SUPER...

Marco Regueiro- Geni Iglesias (Cía Lucier)

SUPER IS A CHOICE AND I CHOOSE TO BE SUPER... / Cía Lucier

SUPER IS A CHOICE AND I CHOOSE TO BE SUPER ... són fragments escollits del procés de creació de GLORIA CADUCA en què estan inserits els membres de la cia. LUCIER.
Fragments de rebuig, inacabats, amb més pena que glòria i que oferim a tall de catàleg d'errors.
Gràcies, i perdó.