Si el arte es vida debe parecerse a ella (Taula_Talk)

Miguel Benlloch

Si el arte es vida debe parecerse a ella és un text on Miguel Benlloch fa un recorregut vital per algunes de les accions més característiques del seu treball com a accionador, des d'elles planteja un recorregut pel seu pensament construït des del suport vital de les seves accions, espais per repensar-se com a humà amb les quals crea una interlocució amb si i amb l'entorn, barrejant vida i art com a expressió d'acció en evolució. Desenvolupa progressivament un espai en el qual situar-se en els afores del sexe en plantejar aquest com el que etimològicament significa: separació, una divisió dels humans en atenció a la seva biologia que construeix a partir d'ella una sèrie d'identitats en subordinació d'unes sobre unes altres. Amb aquest nou tornar a un territori primigeni pretén desallotjar de la seva concepció la tensió que produeixen les identitats binàries sobre la qual se sustenta la construcció del gènere.

12 de març, 20h      
CCCB, Hall

Durada: 30 min