This is love

Aquest treball és una reflexió sobre el teatre. Un fenomen que intenta inventar, silenciar i transformar un encontre. Com a oferiment, el que busco és un possible apropament en el procés de mirar i escoltar, la posició que prenem respecte al bagatge que duem amb nosaltres: el nostre passat, la nostra història i la nostra memòria col•lectiva. This is love, com a acte públic, reflecteix un moment ètic davant el qual no hauríem de callar-nos, ans convertir-lo en un joc on puguem crear silenci.

escrita per: Paz Rojo

llegida per: Paz Rojo + invitada (Montse Llabrés)