I PER QUÈ JOHN CAGE?

Guillem Mont de Palol & Jorge Dutor

El text escollit és un text que Jorge va escriure el primer dia del procés, un text en el qual es reflecteixen preguntes, pors i maneres de treballar. Un metatext en el qual es plasma com va ser el nostre primer dia de treball: un desastre!
Fins ara, el treball ha estat el de desengranar i fragmentar un text discursiu en petites seqüències: en paràgrafs, frases, paraules i síl·labes. Un treball d'anar d´allò gran a allò mínim. Un treball de designificació de la paraula. De donar significat al que no en té, de posar èmfasi en parts que no la tenen per arribar així a un absurd coreogràfic. Un treball de composició musical i coreogràfica. Un treball purament formal, rítmic i gairebé matemàtic. Una espécie de virtuosisme de la desorganització.

Mitjançant la deconstrucció d'una cosa que té un significat aparent proposem una altra manera de percebre el llenguatge i la relació que aquest té amb el cos. Com incorporar el llenguatge al cos, com moure el llenguatge o com parlar el cos?
Com mitjançant eines com la repetició, la dilatació o l'escurçar, el cant, la polirítmia, l'associació, els jocs de paraules o mitjançant el dir el discurs quan s'està en un estat físic determinat que afecta al significat del discurs per si mateix, s'arriba a proposar una altra cosa que el que el text proposa.
Com convertir el text en una altra cosa utilitzant eines formals. Com proposar un discurs  inusual on el contingut no és el missatge del text sinó el com es diu, de manera que el contingut del discurs no és el missatge d'aquest sinó el llenguatge per si mateix.

Blog del procés de creació: ejemufffguau.blogspot.com