Expo nº 43

videoinstal.lació

Treball en vídeo sobre els fonaments de la imatge fotogràfica, que en certa manera passa per un qüestionament de les representacions habituals del cos.

Presentem a la Sala Beckett una instal•lació de Laurent Goldring, artista visual que centra la seva obra al voltant de la fotografia i el vídeo, qüestionant les característiques d'aquests dos mitjans. En el seu taller filma (pràcticament) cada dia cossos i grups de cossos, treball que planteja una història de la representació. Donant com a resultat d'una banda imatges i de l'altra nous cossos que alhora es construeixen per assemblar-se a les imatges. L'artista ha denominat sovint aquesta inversió del procés de similitud amb el nom de bodymade, però va abandonar aquesta paraula per la seva ambigüitat.

Laurent Goldring ens mostra les seves imatges a través de quatre projeccions. Cada imatge representa un cos (despullat) en moviment, en una absència d'espai. La postura, els moviments, l'absència d'intenció fan que les connotacions i significats d'un cos humà desapareguin: cada imatge és com una prova del fet que, deconstruint les representacions globals de la figura humana, queden en entredit les identitats imposades.
Les imatges es responen per demostrar que la hipòtesi recurrent de l'esgotament de la representació no es manté; que encara no sabem el que el cos pot ni el que a la mirada li queda encara per veure; també demostren que, si el cos es forma, pot dissoldre's en allò informe per informar-se de nou, i que la des-carnació no té fi.

En una entrevista publicada a la revista Baltasar, l'artista explica el seu mètode de treball. La pantalla no és un intermediari, és la imatge fent-se, el lloc de treball, la superfície d'inscripció. A l'inici d'una sessió de rodatge, miro alhora el cos que filmo i el resultat en pantalla; poc a poc, i a mida que les coses van trobant el seu lloc, la mirada es focalitza cada vegada més sobre la pantalla; és a la pantalla a qui em dirigeixo i a qui dono les indicacions. Si em dirigeixo al cos és en qualitat de delegat de la imatge, com a intermediari. Sense aquest dispositiu no podria existir vertaderament descobriment ni construcció.