Espaciales III: idea de cambio

Una activitat sèrie de Carmelo Salazar

<<Espaciales III: idea de cambio és un lloc d'acció, és un pensament que conté set experiències diferents durant una setmana.

  set dies – set accions

Observant que el gran moviment d'una acció es dóna un cop acabat... si en comptes d'acabar continuéssim, en dies successius, donant peu al pensament o cos posterior a la presentació pública, estaríem creant una activitat/sèrie que permet freqüentar espais físics i mentals que, d'una altra manera, no serien possibles. Tractaríem amb aquells indrets que només són possibles possibilitant-los, que es troben dins el fer i no en el seu plantejament.

Espaciales III fuig del concepte d'espectacle per apropar-nos a la zona vital/experimental d'una activitat performativa. Una sèrie d'exposicions basades o buscades en el desplaçament provocat per la inèrcia de l'experimentació, pels espais que generen les idees en el moment de tocar-les, el cos en el moment d'experimentar-lo>>

Des del context històric de mitjans del segle XX, la confluència de camps artístics ha fet possible que, avui, pràctiques que actuaven des dels seus respectius espais intervinguin en una mateixa zona per crear nous mecanismes de producció. Aquest és el cas del projecte proposat pel col•lectiu La Porta. La zona es planteja com a zona en procés, com si es tractés d'una metàfora de la història, es construeix depenent del dia rere dia. D'aquesta manera, intervindran una pluralitat híbrida de disciplines com a engranatge per a la consecució de l'obra; es tracta, doncs, d'abordar el temps.
L'interès per la idea de procés i la implicació de l'ús del cos com a enunciador de l'obra emfasitza la noció d'activitat física i mental. La temporalització implícita en la representació es converteix en el motor d'una investigació molt més exigent i compromesa en el mateix procés de l'obra. La investigació d'aquests artistes representa l'accentuació d'algunes pràctiques com ara el mètode d'escolta preconitzat per Cage o el que Morris va resumir sota el títol The art of Existence, aquell que s'ocupa principalment de produir formes d'experiència o, finalment, el treball d'Acconci, que cercava accentuar l'experiència de cos. En aquest cas, però, i des de la dansa contemporània, ja no es tracta simplement d'incorporar l'espectador en l'elaboració del treball, sinó d'introduir una sèrie d'investigacions sobre els límits físics i psicològics de la representació com a part mateixa de l'obra.
Espaciales III s'emmarca dins el cicle de La Porta Juliol al juliol, que se centra en la idea de donar veu als artistes més enllà de l'obra tancada, de publicar el pensament i l'experiència del cos més enllà d'aquesta experiència. Espaciales III: idea de cambio genera un encontre entre un col•lectiu d'artistes. Un projecte que propicia la condició de la dansa, empenyent els canvis, fugint d'allò fixat. La resta del cicle s'ha centrat en oferir ajudes que propiciïn el moment creatiu d'artistes i coreògrafs amb els quals La Porta ha mantingut un seguiment i un diàleg continuat. Simultàniament s'han convocat unes jornades de reflexió i debat entorn a les línies d'acció i l'estat actual del projecte de La Porta: els seus canvis, repercussions, necessitats, qüestionaments i plantejaments de futur.


Breu història dels espaciales:

Espaciales I: fuente 04  Format: peça escènica
Experiència plantejada per Carmelo Salazar i practicada per Rosa Muñoz, Oscar Dasí, Sergi Fäustino, Bea Fernández, Carmelo Fernández. Presentat a l'Espai de Música i Dansa de la Generalitat l'abril del 2004.

Espaciales II: ritmo y tradición en las ideas. Comida Format: peça escènica
Experiència plantejada per Carmelo Salazar i practicada per Elena Albert, Oscar Dasí, Masu Fajardo, Bea Fernández, Carmelo Fernández i Carmelo Salazar. Presentat al Mercat de les Flors l'abril del 2005 en coproducció.
Espaciales IV: social dance Format: vídeoinstal•lació. Interpretat i realitzat per Carmelo Salazar.

Una activitat plantejada per Carmelo Salazar i practicada per Carme Torrent, Carmelo Fernández, Masu Fajardo, Orlando Ortega i Carmelo Salazar. Amb la intervenció ocasional de Bea Fernández (dj/dv/dg), Rosa Muñoz (dx/dg), Sofía Asencio (dx/ds) i D.D. Dorvillier (dv/ds); la mirada externa de Cecilia Vallejo, la música de Rubén Ramos i les llums d'Ana Rovira.

Una producció de La Porta i Carmelo Salazar. Amb la col•laboració de Metrònom – Fundació Rafael Tous d'art contemporani. Amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya; ICUB – Ajuntament de Barcelona; INAEM – Ministerio de Cultura. Agraïments a Beth Gali/Fundació Met-room  i La Poderosa.