El trabajo de artista

El trabajo de artista - Teo Baró
El trabajo de artista - Teo Baró

Conjunt d'accions guiades pel qüestionament de la figura de l'artista i el tipus de treball que du a terme. 

             Acció número 1: Treure la llengua.

             Acció número 2: Prendre una decisió.

             Acció número 3: Comptar diners.

             Acció número 4: Fer-se palles.

             Acció número 5: Vestir de forma elegant.

Una creació de: Teo Baró Ubach

Textos: Antonio Ortega, La condición de artista

Edició i realització: Rosa Rydahl

Artista invitada: Sònia Gómez

Banda sonora: Joe Crepúsculo, Undo remezclant a Holgerzilske, Mika, Miracle Fortress, Thomas Andersson remezclant a Peter, Bjorn and John, Christal Castles, Repeat Repeat.