El discurso es mío

El discurso es mío és una conferència de baix nivell performàtic on exposo els meus projectes com a crític amb perruca, performer en sabatilles i programador aleatori. En especial, explico el nexe d'unió entre aquestes iniciatives, el seu rerefons teòric i la relació amb les transformacions que està vivint la nostra societat arrel de la Web 2.0. Més informació a www.tea-tron.com/quimpujol i www.tea-tron.com/quimpujol2

Una conferència de baix nivell performàtic de Quim Pujol