Crítico con Peluca

El suport econòmic de l'Espai Còmode va permetre a Quim Pujol realitzar una pràctica de escriptura vinculada als continguts de LP'09. Un projecte pilot, carregat d'ironia, a mig camí entre la literatura i la performance, entre la documentació, la crítica i el testimoni personal, que va tenir unes conseqüències tan inesperades com importants. La seva publicació a Teatron va ser capaç de provocar la interacció dintre de la comunitat escènica, obrint-se un estimulant debat sobre la pertinència de les veus crítiques autoritzades respecte a les produccions contemporànies.

http://www.tea-tron.com/quimpujol/blog/