Conversa entre RE.AL i La Porta


A banda d'exposar les motivacions i objectius de la carta blanca proposada per La Porta a RE.AL, en aquest encontre s'obrirà un debat sobre temes que ambdues estructures consideren rellevants en el context de les arts escèniques contemporànies; la funció i la necessitat d'espais d'acollida, no només d'espectacles, sinó també de pràctiques i reflexions sobre el quefer artístic, els nous modes i models de producció de continguts i les seves implicacions en termes de polítiques d'acció cultural. Una trobada que esperem que serveixi també com a moment privilegiat de diàleg amb els alumnes del workshop, els artistes que participen en les sessions de coaching i els espectadors assistents als espectacles i performances presentats durant el cicle.