Alejandro Vidal


Amb una estètica circumscrita a la cinematografia independent i experimental duta al terreny videogràfic, Alejandro Vidal proposa narracions obertes que conjuguen esperit urbà, rebel·lia, sex-appeal, violència i desolació, mentre ens guia per petits recorreguts sentimentals plagats de subtils referents.

www.alejandro-vidal.com

You can't scratch that way without the record falling off, 2004, 4'40''
Tactical Disorder, 2006, 7'20''
Material Dust, 2006, 6'40''
One second burns for a billion years, 2007, 7'46''
An image lost in faded films, 2008, 6'46'' (première)

Dissabte 7 - 14'00 i 17h45
Diumenge 8 - 14'00 i 18h45
Dijous 12 - 21h15