Alaire

treball en procés

El que veureu aquesta nit és un treball en procès d'investigació que just acabem de començar amb Jordi Rocosa. Forma part del que en un futur serà un treball escultòric ballat que versa sobre el moviment produït pels vents en les seves diferents manifestacions.

Las cosas que se van no vuelven nunca,
todo el mundo lo sabe,
y entre el claro gentío de los vientos
es inútil quejarse.
¿Verdad, chopo, maestro de la brisa?
¡Es inútil quejarse!

-F. García Lorca-

!! només disponible en castellà

Treball escultòric: Jordi Rocosa
Dansa: Andrés Corchero
Música: The Beatles