Xevi Dorca

Graduat a l'Institut del Teatre. Treballa amb la companyia Búbulus, a Bubulus Sanctus i Héctor i Hektòria. Coreografia i balla Y fueron felices y comieron... dins el Certamen Coreográfico de Madrid, on rebrà el Premi al millor intèrpret. Becat a la Tramsition Dance Company de Londres pel Certamen de Madrid i per la Generalitat. Treballa amb el BC.B a Frida, Temperaments i Murs. Amb Sol Picó a Peve Espectacular Dance Poemato.