WP Zimmer - estructura de apoyo a la creación

Un espai de diàleg i encontre amb les línies de pensament i els punts de vista que manté aquesta estructura en relació al suport als artistes. Conversa amb la seva directora Barbara Van Lindt, documentació sobre el projecte i els artistes amb què col•laboren.

Zimmer és una paraula que tots coneixem dels signes de diferents idiomes que trobem en ciutats i districtes turístics: habitaciones-chambres-rooms-zimmer és acollidora, i suggereix el que volem oferir: hospitalitat als artistes. WP son les sigles de werkplaats, que traduït voldria dir taller de treball, un concepte que nosaltres  definim de la següent manera:

WP Zimmer treballa amb persones i no amb projectes. Per a nosaltres, un taller de treball és un espai en el qual, especialment els artistes emergents, haurien de poder desenvolupar la seva tasca. Acompanyem les primeres passes d'aquells que encara no tenen accés a altres projectes o subvencions.

Per a alguns artistes, això es pot traduir en cinc mesos d'assaig al nostre espai; per a d'altres, en la recerca de coproductors o en aconseguir el finançament necessari per cobrir les necessitats del disseny i el material tècnic.

Volem dur a terme un paper significatiu en la seva evolució, el que significa que els volem oferir facilitats i una xarxa de treball feta a mida de cadascú, per esdevenir així uns bons ambaixadors. En definitiva, a WP Zimmer, l'artista ocupa el lloc central, per tant el públic queda en un segon terme. Però quan el públic es converteix en alguna cosa important per a l'artista amb el qual treballem, comencem a pensar en possibles plataformes, tant a Anvers com en d'altres indrets. En aquest moment treballem conjuntament amb teatres i festivals com, per exemple, Monty, ccbe, Hotel Ideal Festival i Vooruit.

WP Zimmer no limita el seu radi d'acció a la dansa, sinó que treballa amb creadors de l'entorn del teatre visual i físic com, per exemple, amb performance artists.

Actualment, WP Zimmer treballa amb els següents artistes: Charlotte Vanden Eynde, Patricia Portela, Brice Leroux, Claire Croize, Iris Bouche, Edith Kaldor, Rebecca September, Nada Gambier i Etienne Guilloteau.

WP Zimmer = Direcció artística: Barbara Van Lindt. Director administratiu: Patrick Sterck. Producció i comunicació: Ilse Vandesande. Assistent de producció: Natalie Schrauwen. Director tècnic: Peter de Goy.