Superamas

Des del seu primer treball, Building (1999), Superamas planteja la seva tasca com la conformació de la dansa amb materials provinents d'altres àrees de la vida. El grup usa situacions no tractades, amb freqüència no espectaculars, així como ready mades procedents de la cultura més quotidiana, tractant tots aquests elements per igual. Superamas està especialment interessada en atributs que sorgeixen de la presentació de materials en combinació i les noves connexions que se'n deriven. Mostrar aquí vol dir deixar veure, exposar a la vista. En el context d'espectacles públics, Superamas denomina el seu treball dé-montrer (de-mostrar), separant i desmantellant el que en el seu estat original es presentava com a unitat o entitat. Partint d'aquest concepte, qüestionen els fets visibles. En el seu treball artístic fan servir tècniques d'edició i eines cinemàtiques.