Rosa Muñoz

Rosa Muñoz és directora junt amb Andrés Corchero de la companyia raravis, paral·lelament realitza els seus propis projectes, en solitari o en col·laboració amb altres artistes. Està treballant en romancenumerocinco, peça mà a mà amb el performer Jorge Albuerne.