Ramón Arnal

Als sis anys s'inicia amb la dansa per mitjà del folklore català. El 1990 comença els seus estudis de dansa contemporània.  El 1993 entra a formar part de la companyia Bubulus, estrenant l'espectacle Els vicis de les flors impossibles. Treballa també com a ballarí a diferents programes de TV3, com a model i a la companyia de Christina Magnet.