Neus Ferrer

Graduada a l'Institut del Teatre, especialitat de dansa contemporània. Estudia a França amb Sara Sugihara, a Nova York amb Stephen Petronio, Janette Panetta, Jeniffer Müller... Estudis de conciencia de l'energia amb Yiya Díaz. Treballa amb José De Udaeta, Avelina Argüelles, Andreu Bresca, Artur Villalba, Sara Sugihara, Iago Pericot i Lanónima Imperial.