Las Santas

Las Santas és un col•lectiu de coreògrafes-intèrprets independents creat al any 2000 i format per: Beatriz Fernández, Mònica Muntaner i Sílvia Sant Funk amb la necessitat urgent i comuna de desenvolupar nous camins cap a una creació multifocal i flexible en el terreny de la creació escènica.
Des de la seva formació, Las Santas han creat peces de petit format, solos i peces conjuntes amb  un format específic i canviant. També generen projectes que incentiven la trobada i el contagi amb altres artistes.
 
Las Santas posen l'enfocament de les seves creacions en el cos i en les seves múltiples representacions fora i dintre de l'escena. Els seus treballs actuals reflexionen en una direcció que posa en qüestió l'espai escènic, la mirada del públic i el cos com espai de pensament i memòria compartida.

A més a més, Las Santas dirigeixen i gestionen La Poderosa, espai per a la dansa i els seus contaminants, des d'on agiten el seu entorn cultural immediat. Una part important del seu treball es basa en crear espais o plataformes de pensament, acció i exibició al voltant dels nous llenguatges del cos.
Constitueixen una plataforma de treball que les permet desenvolupar les seves trajectòries com a creadores i paral•lelament inventar diverses fórmules de contínua evolució.


Des de la seva creació han presentat:
-Descontrolada, solo estrenat al 2000 a La Porta, Barcelona.
-Ejercicio nº3, peça estrenada al 2001 a Ca L'Estruch, Sabadell.
-Momunt, solo estrenat al 2002 a L'Espai, Barcelona.
-Escorzo, solo estrenat al 2003 a La Caldera, Barcelona.
-Bizarre, peça estrenada al 2003 al Festival Sitges Teatre Internacional
-Apariencias, presentat al 2004 a Les Golfes de Can Fabra, Barcelona
-Menta in uirmain, estrenat al 2005 al Teatre de la Guerrilla, Barcelona
-3 trobades, estrenat al 2006 al Mercat de las Flors, Barcelona
-I have a dream, estrenat  al 2006 al festival MAPA , Girona
-Space invaders, projecte site specific a La Poderosa, desembre del 2007, Barcelona
-Los que se ven entre sí (del proyecto Mis Series), instal•lació-laboratori presentada dintre del Festival LP'09 a La Poderosa, Barcelona
-Ella entra, solo estrenat al 2009 dintre del Festival LP'09, al CCCB, Barcelona
-Tres personas todos los cuerpos, estrenat al 2010 al Festival A ras de suelo, Canàries.
-Poemas de amor y cuerpo, estrenat el 2010, al Festival Escena Poblenou, Barcelona.

Mail: info@lassantas.es