Getsemaní de San Marcos

Getsemaní de San Marcos (Las Palmas de Gran Canaria, 1975). Els darrers anys ha treballat com intèrpret amb Carlos Marquerie, en les obres El temblor de la carne (2007), Que me abreve de besos tu boca (2005) i en l'acció-instal·lació Maternidad y osarios (2008). En 2006, en Eira33 (Lisboa) crea el solo Un otro cuerpo, amb la col·laboració de Francisco Camacho i Joao Oliveira. Entre 1996 i 2002 participa en algunes obres com intèrpret però el seu interès llavors es centra en la dramatúrgia i la direcció, fundant amb Maral Kekejian la companya La Ingrata, amb qui estrena Mareas (1999) i Altazor (2002). Des de 1998 treballa també en projectes relacionats amb la gestió cultural.