Emilio Tomé

Ha col·laborat amb Elena Córdoba, Carlos Fernández, Carlos Marquerie i Juan Domínguez. Paral·lelament ha desenvolupat el seu propi treball utilitzant vídeo, fotografia, accions, text i moviment, donant lloc a peces híbrides per a l'escena: Cocktail (1999), Ola (2001), Ruido (2004-2005), Derivas (2006), Abstracciones (2008), Conversaciones_Robadas (2009-2010) i Home Experience (2010). Ha desenvolupat el projecte El Paso (2009-2010) amb el col·lectiu El Club, centrat en les pràctiques col·laboratives de creació i en la generació de nous espais d'intercanvi. Participa com a tutor en el Màster de Pràctiques Escèniques (UAH). Busca el canvi i l'experimentació amb diversos llenguatges, intentant crear canals d'intercanvi entre disciplines, mantenint-se en un lloc intermig entre l'escepticisme i la passió. Darrerament pensa que assajar és de covards.