Carme Renalias

Estudia dansa contemporània i les tècniques Release-improvització i Alexander a Barcelona, Amsterdam i EE.UU.. Ballarina a les companyies Metros, La Sota de Bastos, Gelabert/Azzopardi i Hamilton. L'any 1.992 col.labora en els projectes de La Plaque Tournante de Mark TOMPKINS a Girona, i Grevenhofkai d'Angels MARGARIT a Hamburg. Ha creat el duet Gadir amb Jodi ALCARAZ, l'espectacle Dialogue IV amb Sasha WALTZ i el sol Ferro de Vidre.