Porta 52

Amb el suport de: Ville de Genève, Etat de Genève, Association pour la Danse Contemporaine i Pro Helvetia

PROGRAMA

Cindy Van Acker
Corps OO : OO

16 i 17 de gener 2004
Sala Beckett

Diseny postal: d-morales