Porta 49

PROGRAMA

Begoña Vega
...y así, nació una intimidad

Arifwaran Shaharuddin
Bite the pillow

11 i 12 d'octubre 2002
Sala Beckett

Diseny postal: Roger Adam