ESPAIS CÒMODES'10

Els espais còmodes són col·laboracions puntuals que s'estableixen per donar resposta directa a les necessitats específiques de cada procés i potenciar marcs efectius de treball per als creadors; promoció de residències de creació, cessions d'espai d'assaig, micro ajuts a la producció, acompanyaments a processos creatius, laboratoris de creació, ajuts a la mobilitat, organització de moments de trobada amb la mirada del públic...

Espais amb els que intentem mantenir una certa capacitat de reacció a l'immediat, des d'un context més flexible que les programacions habituals. Així els espais còmodes poden materialitzar-se en moments de presentació pública dins d'un cicle d'activitats en cas que el projecte ho requereixi, però no estan necessàriament vinculats a aquesta circumstància.

Espais Còmodes realitzats en 2010:

  • Cristina Blanco (Madrid) / ciencia-ficción
  • Monica Gomis (Munich) / Catching a Big Fish / Loft Stories
  • Mauricio González (Cànaries) / Wakefield Poole: Visiones y Revisiones
  • Maria Montseny + Anna Rubirola / Break Fast o de la feble feblesa (seguimiento)
  • Cecilia Vallejos / CV'series (seguimiento)
  • Sergi Fäustino / C60, grandes éxitos
  • Ana Buitrago / Apuntes mínimos
  • Paticia Caballero / sense títol
  • Javier Vaquero Ollero / Declarando amor
  • Estela Lloves Gómez i Mónica Valenciano / projecte d'investigació sense títol