espacio cómodo 3 con El Hueco (Gran Canaria)

Els espais còmodes són un nou projecte de La Porta amb el qual pretenem connectar i visibilitzar el treball d'artistes i estructures de suport a la creació que desenvolupen la seva tasca, tant a nivell nacional com internacional.
Són col·laboracions que es poden traduir en espais de residència, ajudes a la mobilitat, laboratoris de creació i investigació, presentacions informals i suports puntuals a la creació d'obres d'autor. Així com xerrades o exposicions sobre la tasca i línies de treball que estan desenvolupant estructures amb les quals trobem una afinitat.

Per a la realització d'aquests espais estem establint col·laboracions amb altres estructures existents a la nostra ciutat. Creiem que és important generar projectes que ens permetin treballar en xarxa i que generin espais efectius que responguin a les necessitats bàsiques de cada proposta.

-La Porta-

espacios cómodos '05:

1. Residència a Lengua Blanca per a la creació de Dibujos, Vestidos y Juguetes. Aquesta residència es va realitzar amb la col·laboració de La Caldera de Barcelona i La Inesperada de Madrid.

2. Residència a Carmelo Salazar per a la creació de Espaciales II en col·laboració anb la estructura Espaço do Tempo de Montemor, Portugal.

3. Presentació de El Hueco/Gran Canaria. Lloc de residència, investigació i presentació d'artistes locals i internacionals. Junt amb la obra La lluvia horizontal de El Ojo de la Faraona, en La Poderosa de Barcelona.

4. Projecte per concretar en col · laboració amb una estructura internacional amb probable residència a el El Hueco de Gran Canària.


PROGRAMA

cía. el Ojo de la faraona
La lluvia horizontal

charla sobre El Hueco (Gran Canaria)

1 i 2 de juliol a les 21:30 h
La Poderosa