Cicle Juliol

Convencions i trobades

Un any més, dediquem el mes de juliol a desenvolupar una sèrie d'activitats amb menor visibilitat pública, com trobades a porta tancada. tot i que també durant el mes de juliol es podran veure les presentacions de dos dels treballs que han rebut suport en el marc dels Espais Còmodes de col•laboració que La Porta ha estat establint amb diferents artistes al llarg de l'any.


Juan Navarro i Agnès Mateus
29 de juny, 22h - La Poderosa
Primera convención de amos y esclavos
Aquesta primera convenció obre un cicle de nits temàtiques experimentals, en què els assistents rebran la informació necessària sobre alguna mena de comportament que potser desconeguin i que els pugui ser útil per ampliar la seva experiència.
En aquest primer lliurament obriran les portes a la SUBMISSIÓ i a la DOMINACIÓ. Il•lustraran aquestes conductes des de diferents punts de vista i llenguatges. D'una banda, oferiran tot un aspecte teòric a càrrec d'un psiquiatra especialitzat, així com per persones familiaritzades amb aquestes pràctiques. De l'altra, la nit albergarà moments de ficció que parlaran d'aquestes condicions d'esclau i d'amo, potser invitant la imaginació de l'assistent a experimentar amb aquest tipus de fantasies.
Durant la nit, el públic podrà exercir la submissió o la dominació; cadascú ha d'escollir. Ells només facilitaran les armes i l'entorn adequat perquè les emocions dels assistents se permetin, per una estona, pervertir les seves rutines habituals.

Masu Fajardo
21 i 22 de juliol, 22h - La Poderosa / Canar-In
Espacio Triple Sonoro
Un projecte d'investigació que se seguirà desenvolupant els mesos de juny i juliol amb residències de creació concertades amb Can Fabra i L'animal a l'esquena.


Paral•lelament a aquests dos Espais Còmodes, hem realitzat dos encontres de caràcter intern:

Trobada d'estructures
8-10 de juliol - L'animal a l'esquena
Ja el juliol del 2006 vam organitzar una trobada amb una sèrie d'artistes i gestors culturals propers a La Porta per reflexionar i per posar en comú la seva visió sobre un seguit de qüestions internes que ens preocupaven, la qual cosa ens han ajudat a definir els objectius i els continguts dels projectes de la nostra entitat.
Enguany, hem donat continuïtat a la iniciativa obrint la trobada a una sèrie d'estructures que treballen també en el sector de la dansa i en el mateix territori, amb línies d'acció similars i amb projectes que estan configurant en gran mesura el present i els futurs possibles d'aquest àmbit. La proposta es va coordinar des de la nostra oficina en estreta col•laboració amb La Caldera i L'animal a l'esquena i pretenia obrir un espai de comunicació real que facilités establir complicitats i estratègies en comú. La idea és que tingui continuïtat en futures trobades.
Estructures participants: La Caldera, La Poderosa, La Mekánica, l'Animal a l'esquena, Tensdansa, Cèl•lula, Areatangent, La Porta, Nu2s/IDN y la APDC.


Projecte Apartament
A més a més, estem organitzant a Barcelona un altre encontre amb els responsables d'estructures nacionals i internacionals (RE_AL de Lisboa, In-presentable de Madrid i Workspace de Brussel•les) per desenvolupar conjuntament un projecte de col•laboració llançat per La Porta amb la intenció de potenciar el trànsit de creadors i d'idees entre diferents països. El projecte, en fase de gestació, vol incidir en la necessitat d'integració dels nostres artistes en els corrents de pensament i circuits de difusió internacionals. És complementari del festival LP, ja que genera dinàmiques de connexió amb un clar interès artístic i de suport als processos de treball dels creadors i la seva continuïtat.