Apunt.a

gener 06

Apunt.a és un cicle dividit en dos.

D'una banda, et presentem dues obres del coreògraf britànic Jonathan Burrows i el compositor italià Matteo Fargion, acompanyades de dos films de dansa de creació anterior i una conversa amb ells. Un petit monogràfic per descobrir els jocs i les estructuracions, carregats d'humor refinat i rigor, d'aquests dos artistes i la seva particular aproximació al moviment com a música i a la música com a moviment.

En una segona part del cicle ens centrem en l'idea de treballs en procés, presentant sis propostes que en alguns casos estan en un moment germinal i en d'altres en un lloc a mig camí del procés de creació. Paral·lelament convidem l'estructura WP Zimmer d'Anvers, Bèlgica, a presentar-nos el seu projecte de suport a la creació.

Obrint l'encontre entre artistes i públic en llocs intermitjos, volem brindar-vos la possibilitat a uns i altres d'ampliar els espais d'aproximació més enllà del consum d'obres acabades.

PROGRAMA

    1. Presentació de las obres de:

Jonathan Burrows i Matteo Fargion
Both Sitting Duet

Conversa oberta amb els artistes.
Exposició al hall dels treballs per a càmera filmats per Adam Roberts: Blue Yellow, interpretat per Sylvie Guillem, i Very, interpretat per Jonathan Burrows Group

20 i 21 de gener
Sala Beckett

Jonathan Burrows i Matteo Fargion
The Quiet Dance

Conversa oberta amb els artistes.
Exposició al hall dels treballs per a càmera filmats per Adam Roberts: Blue Yellow, interpretat per Sylvie Guillem, i Very, interpretat per Jonathan Burrows Group

22 de gener
Sala Beckett

     2. Espai còmode i presentació dels treballs en procés de:

Treball d'investigació: Carmelo Salazar, Sessions obertes

23 i 25 de gener
La Poderosa

Treballs en procés:  - Elena Córdoba (Madrid), Quedémonos un poco más sentadas

                                     - Claire Croize (Bèlgica, companyia recolzada per WP Zimmer), Affected

26 de gener
La Caldera

Espai còmode: WP Zimmer, Presentació de l'estructura belga de suport a la creació WP Zimmer

27 de gener
La Poderosa

Presentació de les idees, registres, apunts i accions dels nous projectes:

- Elena Albert, Notes per a Side inserts in a common surface

- Rui Silveira, Aún en este mundo (títol provisional)

- Masu Fajardo, Espacio triple sonoro para una sustancia física inconcreta (instal·lació sonora)

28 de gener
La Poderosa