ABC de la gestió cultural per artistes autogestionats

Seminari #03.12

abc Image

Amb aquesta proposta volem oferir una formació destinada a artistes i creadors que vulguin dur a terme projectes autogestionats de manera individual o col·lectiva.

L'objectiu fonamental és transmetre als participants els conceptes bàsics de gestió que permetin ajudar a transformar la seva idea creativa en un projecte viable susceptible de ser introduït en el mercat cultural.

Així mateix es dotarà als alumnes de coneixements que els permetin analitzar la viabilitat de la seva idea, elaborar pressupostos i documents per a la recerca de finançament i / o venda, entendre les fases i mecanismes bàsics de la producció i el funcionament de les subvencions públiques des de la seva sol·licitud a la seva justificació.

Continguts

1. El projecte: de la idea al document.

2. El pressupost: quantificació monetària de la idea creativa.

3. La producció: de la idea a l'exhibició.

4. Subvencions: de la sol · licitud a la justificació.

5. Comunicació externa a través de mitjans digitals

Del 26 al 28 de novembre


La Porta_casa, Sant Germà 5, 3
08004 Barcelona